Moody’s har revidert Tyrkias økonomiske vekstprognose til 1,1 prosent for 2020 fra en 5 prosent sammentrekning og 4 prosent for 2021 fra 3,5 prosent.

I følge en rapport publisert av Moody’s ble landets sats for 2022 også revidert opp fra 4 til 5 prosent.

Annonse

Rapporten bemerket at bruttonasjonalproduktet (BNP) forventes å øke i alle G20-økonomier.

«Men noen land kan ta lengre tid enn andre å komme tilbake til full kapasitet. Finans- og pengepolitisk respons vil spille en viktig rolle i dette så vel som forvaltningen av pandemien.»

G20-land forventes å vokse med 5,3 prosent i 2021 og 4,5 prosent i 2022, mens hastigheten i eurosonen er anslått til 3,7 prosent i år og 3,9 prosent neste år.

På den annen side pekte rapporten på at vekstraten i eurosonen trakk seg rundt 7,1 prosent i 2020.

Eurosonen representerer EU-land som bruker den felles valutaen – euro.

Rapporten understreket også at den amerikanske økonomien forventes å vokse med 4,7 prosent i 2021 og 5 prosent i 2022.

Fitch reviderte også vurderingen

USA-baserte globale kredittorgan Fitch Ratings har også revidert Tyrkias utsikter fra «negative» til «stabile».

«Tyrkias tilbakevending til en mer konsistent og ortodoks politikkmiks under et nytt økonomisk team har bidratt til å lette kortsiktig ekstern finansieringsrisiko fra fjorårets fallende internasjonale reserver, høyt underskudd på betalingsbalansen og forverret investortillit,» sa selskapet forrige uke.

Byrået fremhevet at den tyrkiske sentralbanken under sin nye ledelse har forenklet pengepolitikken for å forbedre gjennomsiktighet og forutsigbarhet, styrket sin kommunikasjonsstrategi og økt innstrammingen ved å øke renten med 675 basispoeng i løpet av november og desember.

Mens Fitch sa at Tyrkias kredittvurdering støttes av moderat nivå på stats- og husholdningsgjeld, en stor og diversifisert økonomi med en levende privat sektor, pekte det på svak ekstern økonomi, økonomisk volatilitet, høy inflasjon, økt dollarisering, i tillegg til politisk og geopolitisk risikoer.

Tyrkias underskudd på betalingsbalansen forventes å falle til 2,9 prosent i 2021 og 2,1 prosent av BNP i 2022, fra 5,3 prosent i 2020 på grunn av lavere innenlandsk etterspørsel og redusert gullimport, ifølge Fitch.

Forrige artikkelErdogan: Verden bør støtte Tyrkias kamp mot terror
Neste artikkelTyrkia fordømmer bruk av makt på sivile i Myanmar