Visum Kalkulator

Tyrkia innførte visumfrihet for norske borgere f.o.m. 2. mars 2020, selv om visum krav er fjernet kan norske borgere uten oppholdstillatelse kun oppholde seg i 90 dager overfor 180 dagersperiode.

For visumfrie besøkende er varigheten av oppholdet i Tyrkia inntil 90 dager over 180 dager i ettertid. Hvis du ofte besøker Tyrkia, må du for å unngå et straff og gebyrer sjekke om du har brutt 90 dagers regelen som gjelder over 180 dagersperiode. Tyrkia visum kalkulator hjelper deg med å planlegge og kontrollere reisene dine uten visumoverskridelse. Beregn hvor lenge du kan bli i Tyrkia uten visumoverskridelse, hvis du er en visumfri besøkende.

Overskridelse av opphold i Tyrkia kan resultere i en rekke konsekvenser: ubehagelige intervjuer, bøter, utvisning eller innreiseforbud. Visum kalkulator hjelper deg med å telle reisedagene dine og informerer om antall gjenværende dager i Tyrkia uten opphold.

Schengen områder bruker også samme regel som 90/180 dagers regel, derfor kan vår visum kalkulator også brukers for disse områdene.

Vennligst skriv inn dine siste seks måneder med reisedatoer til Tyrkia i kronologisk rekkefølge mens du planlegger dine neste besøk.
    Av 180 dagers periode har du opphold deg:

    NB: Kalkulatoren er kun et hjelpeverktøy, den utgjør ikke en rett til opphold i en periode som følge av beregningen. Det er alltid opp til landets kompetente myndigheter (særlig for grensevaktene) å implementere bestemmelsene og ta en beslutning om lengden på det autoriserte oppholdet eller om oppholdet.