Kroatias utenriksminister vil onsdag holde et offisielt besøk til Tyrkia for bilaterale og EU-samtaler, ifølge Tyrkias utenriksdepartement.

Kroatias utenriks- og europeiske utenriksminister Gordan Grlic Radman, som ble utnevnt i juli i fjor, vil være i Tyrkia for første gang, sa det tyrkiske utenriksdepartementet i en uttalelse.

Grlic Radmans første offisielle besøk vil “gi en mulighet til å diskutere alle aspekter av våre bilaterale forhold og utveksle synspunkter om regionale og internasjonale spørsmål,” heter det i uttalelsen.

“Prioriteringene av EU-presidentskapet – som Kroatia vil overta i januar 2020 i seks måneder – samt tiltredelsesprosessen til Tyrkia i EU vil også bli tatt opp under besøket,” la dem til.