Tyrkia har ratifisert avtaler med Djibouti og Georgia i forskjellige områder, ifølge Offisiell tidende fredag.

Ratifiseringen av lufttjenesteavtalen mellom regjeringene i Tyrkia og Djibouti som ble undertegnet i den vestlige Izmir-provinsen i mai 2012 ble publisert i Gazette.

Annonse

Avtalen gir forskjellige rettigheter til flyselskapene som er utpekt mellom partene for å kunne utføre planlagte internasjonale lufttjenester i retningene spesifisert i vedlegget.

Det gir rettigheter “til å fly uten å lande over den andre kontraherende parts territorium, å stoppe i nevnte territorium for ikke-trafikkformål, å stoppe på territoriet på punktene spesifisert for den ruten i vedlegget med det formål å ombordstigning og avstigning fra den internasjonale trafikken i kombinasjon eller separat, ”og rettighetene som ellers er spesifisert i avtalen.

Avtalen om internasjonal kombinert varetransport mellom regjeringene i Tyrkia og Georgia – blekket i juli 2016 – ble også ratifisert og partene ble enige om å oppmuntre til kombinert varetransport.

Partene vil i henhold til avtalen stimulere leverandører av kombinerte transporttjenester og jernbane-, sjø- og veitransportfirmaer.

De vil også gi hjelp til sine egne jernbaneselskaper og havnemyndigheter med å utvikle infrastruktur for kombinert transport.

I tillegg vil partene danne en felles komité bestående av representanter fra begge sider for å regulere alle aspekter ved gjennomføring og gjennomføring av avtalen.

Blekket også i juli 2016 ble rammeavtalen om jernbanegods og persontransport mellom Tyrkia og Georgia publisert i Gazette.

I henhold til avtalen ble partene enige om ulike spørsmål angående jernbanegods- og persontransport og regulering av grenseoverganger.

Forrige artikkelTyrkias flagg og emoji 🇹🇷
Neste artikkel8 Daesh-terrormistenkte arrestert i Istanbul