Tyrkia har lansert en ny frihandelssone som spesialiserer seg på FoU, høyteknologi og aktiviteter med høy merverdi, sa nasjonens handelsminister 9. juni.

Handelsdepartementet vil gi insentiver for selskaper som deltar i sonen som skattefritak, pauser på husleie og kvalifisert sysselsettingsstøtte, understreket Ruhsar Pekcan.

“Vi tar sikte på incentiver og støtte som gis i de spesialiserte frie sonene for å gi et viktig bidrag til å tiltrekke internasjonale investorer sammen med vårt lands unge, kvalifiserte arbeidskraft, passende infrastruktur og logistiske fordeler,” skrev Pekcan på Twitter.

Den spesialiserte frisonen i Istanbul, Tyrkias kommersielle hovedstad, vil fokusere på informasjonsteknologisektoren, la hun til.