Tyrkia vil gjennomføre en luft- og bakkeoperasjon øst for Eufrates-elven i Syria og rense regionen fra terrorister for å etablere fred der, sa president Recep Tayyip Erdoğan lørdag.

Når han snakket ved åpningen av Justice and Development Party (AK Parti) sin årlige leir i Ankara, sa Erdoğan at Tyrkia hadde som mål å “vanne øst for Eufrat med fredens fontener” og bosette flyktninger der.

Tyrkia har ved mange anledninger gitt uttrykk for at det tar sikte på å bosette opptil 2 millioner syriske flyktninger i sonen, og har gjentatte ganger advart om ensidig militær aksjon hvis den ikke er fornøyd med utviklingen.

“Tyrkia så at land- og luftpatruljer med USA var en historie; vi har gjort våre forberedelser, vi har fullført driftsplanene våre, gitt de nødvendige instruksjonene,” sa han og la til at Tyrkia ville gjennomføre luft- og bakke handlinger så snart som i dag eller i morgen. ”

“Vi ga alle advarsler i samtalene våre om øst for Eufrat, og vi har handlet med tilstrekkelig tålmodighet,” hevdet han.

Tyrkiske og amerikanske militære tjenestemenn ble enige om 7. august om å sette opp en sikker sone som Tyrkia sier skulle strekke seg 30 km (19 miles) inn i Syria og bli ryddet for People’s Protection Units (YPG) terrorister, som er PKKs syriske fløy, som samt å utvikle en fredskorridor for å lette bevegelsen av fordrevne syrere som vil vende tilbake til hjemlandet.

Tyrkiske ledere har sagt at USA ikke gjør nok og går for sakte med å etablere sonen.

Syriske opposisjonsstyrker har så langt støttet en potensiell grensekryssende offensiv av Tyrkia i nordøst Syria. På fredag ​​forenet de seg under forsvarsdepartementet og lovet sin støtte til Tyrkia.

Tyrkia er for tiden vertskap for 3,6 millioner syriske flyktninger, mer enn noe annet land i verden. Ankara har så langt brukt 40 milliarder dollar til flyktningene, ifølge offisielle tall.

I sin mer enn 30 år lange terrorkampanje mot Tyrkia har PKK – oppført som en terrororganisasjon av Tyrkia, USA og EU – stått for dødsfallene til rundt 40 000 mennesker, inkludert kvinner, barn og spedbarn.

Nye mål for det økonomiske programmet

Når det gjelder Tyrkias økonomi, sa Erdoğan at Tyrkia vil fremme merverdiproduksjon, og støtte SMEs sterkt på alle felt, fra tilgang til markeder til finansiering.

“Rentene har falt til et fornuftig nivå med passende inngrep fra sentralbanken, de vil falle mer,” bemerket han og la til at Tyrkia tar sikte på å heve vekstraten til 5% og utover i de kommende årene.

“Inflasjonsgraden vil falle under 5% og arbeidsledigheten vil falle under 10% i Tyrkia ved slutten av det nye økonomiske programmet,” sa han.

Presidenten hevdet også at Tyrkia vil produsere borkarbid, som brukes i taktiske og pansrede kjøretøyer, helikoptre, fly og beskyttelsesvester.

“Det nåværende underskuddsproblemet endte for Tyrkia med strukturreformer,” sa han.