Tyrkia ble på nytt valgt til medlem av International Maritime Organization (IMO).

“Valg av internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) ble avholdt under IMO-forsamlingens 31. samling i London 29. november 2019. Tyrkia ble gjenvalgt til rådet ved valget,” sa utenriksdepartementet i en uttalelse.

Tyrkia har blitt valgt i alle toårige rådsvalg siden det første kandidaturet noensinne i 1999, sa det, og legger til at dens gjenvalg har styrket sin posisjon i rådet, IMOs utøvende organ.

Tyrkia vil fortsette å bidra i IMOs arbeid, heter det i uttalelsen.

IMO-rådet er det utøvende organet for IMO, som er FNs spesialiserte byrå med ansvar for sjøsikkerhet og sikkerhet og beskyttelse av det marine miljøet.

IMO har ansvaret for å ta bindende beslutninger for medlemslandene om maritime spørsmål. Det inkluderer 171 medlemsland, 76 internasjonale ikke-statlige observatoriske institusjoner og 64 mellomstatlige institusjoner.

Tyrkia tiltrådte IMO 25. juli 1956 og fungerte som president for generalforsamlingen mellom 2013 og 2015 som en fast representant for organisasjonen.