Kurdiske familier som sier at sønnene og døtrene deres ble bortført av PKK-terrorgruppen har protestert foran provinskontoret til politiske partiet HDP i Tyrkias sørøstlige by Diyarbakir. De beskylder HDP for å hjelpe til terrorgruppen i rekrutteringen.