Annonse

Det armenske patriarkatet i Tyrkia erklærte sin støtte til den tyrkiske Operation Peace Spring i Syria. Sahak Maşalyan, leder av det armenske patriarkatet i Tyrkia, snakket med pressen i Istanbul om den pågående operasjonen 11 oktober.

«Vi ber om at Operation Peace Spring, som har som mål å få slutt på terrorisme og sikre sikkerheten i grensene, vil fortsette i samsvar med dens formål og etablere fred og sikkerhet så snart som mulig,» sa Maşalyan.

«Dessverre er det ikke mulig å etablere fred med en fredelig vei hver gang. Måtte Gud beskytte vårt land og vårt folk mot katastrofer med barmhjertighet. ”

«Vi ber også for syrere, som ble torturert, undertrykt og tvunget til å forlate landet sitt på grunn av terror, for at de skal leve i fred og se frem til en lysere fremtid uten å miste troen på rettferdighet, fred og gode dager,» sa han .

«La Herren inspirere våre ledere og befal med en ånd av visdom, medfølelse og sunn fornuft,» sa han.