Den tyrkiske regjeringen har ratifisert flere internasjonale avtaler innen sport, transport, økonomi og handel, ifølge landets Offisielle Gazette torsdag.

Avtalene med Palestina, Usbekistan, Aserbajdsjan, Vietnam og Lesotho ble beskrevet i avisen.

2021-endringene gjort i vedleggene til «den europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei» utarbeidet under FNs økonomiske kommisjon for Europa, ble ratifisert.

Med vedtaket ble om lag 40 paragrafer, samt underartikler til avtalen, endret.

En samarbeidsavtale undertegnet 6. februar 2018 mellom Tyrkia og Palestina på ungdoms- og idrettsområdet ble også ratifisert.

Med denne avtalen vil de to landene samarbeide på mange felt som livslang læring, familie, utdanning, kultur, vitenskap og teknologi, samt kunst og entreprenørskap.

Begge land vil også kunne organisere felles ungdomsleirer, utvekslingsprogrammer og prosjekter, mens lignende prosjekter vil bli gjennomført innen idrett, inkludert arbeid med idrettsorganisasjoner og oppmuntring av kvinner i idrett.

De to landene vil invitere hverandre til idrettsarrangementene de arrangerer.

En Tyrkia-Palestina felleskomité vil også bli opprettet for å evaluere og utvikle samarbeid om politikk for ungdom og idrett og for å oppmuntre til nye partnerskap.

Avtalen vil tre i kraft etter gjensidig varsling etter at de juridiske prosessene i de to landene er fullført.

Veitransportprotokoller med Usbekistan og Aserbajdsjan

Tyrkia ratifiserte også protokollen til møtet til den tyrkisk-usbekiske internasjonale felleskommisjonen for internasjonal veitransport som ble holdt i Tasjkent 30. juni – 1. juli.

I mellomtiden ble protokollen til den aserbajdsjanske-tyrkiske felleskommisjonen for internasjonal veitransportmøte som ble undertegnet i Istanbul 25. juni, og protokollen for arkivsamarbeid signert i Baku 10. mai 2012 også ratifisert.

Økonomiske og kommersielle avtaler med Lesotho, Vietnam

Samarbeidsavtalen om handel og økonomi undertegnet i Istanbul 3. november 2016 med Lesotho ble også godkjent.

Som en del av avtalen vil Tyrkia og Lesotho utvide samarbeidet innen områder som handelsutvikling, gjensidige investeringer, landbruk og husdyrutvikling, energi- og mineralressurser, vitenskap og teknologi og tjenester.

Partene vil også gi hverandre «mest begunstigede nasjonsstatus» på toll og avgifter.

Tyrkia-Lesotho Joint Economic Commission vil bli opprettet med denne avtalen.

Avtalen vil gjelde i fem år fra datoen for ikrafttredelsen.

Offisiell Gazette inkluderte også en avtale om samarbeid og gjensidig bistand i tollsaker mellom Tyrkia og Vietnam.

I henhold til avtalen som ble signert 23. august 2017 i Hanoi, skal landene samarbeide og gi bistand til forebygging, etterforskning og bekjempelse av tollforbrytelser i samsvar med avtalens bestemmelser.

De vil også informere hverandre om de spesielle metodene som brukes i kampen mot kriminalitet og de nye metodene som brukes for å begå kriminalitet samt spørsmål som ulike forbudte stoffer, våpen, forfalskede eller piratkopierte varer.

Partene skal også gjennomføre gjensidig tollmannsopplæring og ekspertutveksling.

Endringene som ble gjort i enkelte artikler i avtalen om felles transitt i EU-felles overgangsland blandede komitéer om felles transitt ble også godkjent.

I samsvar med den irsk-nord-irske protokollen signert med Brexit, ble Nord-Irland beskrevet som en «EU-del» for noen artikler i avtalen, selv om det er en del av Storbritannia.

KILDEAnadolu Agency
Forrige artikkelHai i akvarium skal fjernes fra nattklubb i Tyrkias Alanya
Neste artikkelTyrkia begynner utrullingen av Turkovac COVID-19-vaksinen
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer