Gjennomsnittlig levealder ved fødselen for en tyrkisk statsborger økte til 78,3 år i perioden 2016-2018, uttalte det tyrkiske statistikkinstituttet (TÜİK) 24. september.

Statistikkmyndigheten hadde beregnet den gjennomsnittlige levealderen for 2015-2017 som 78 år.

Instituttet sa at forventet levealder ved fødselen var 75,6 år for menn og 81 år for kvinner, som var 75,3 år og 80,8 år i perioden 2015-2017.

KVINNER FORVENTES 5,4 ÅR LENGER LEVEALDER ENN MENN.

I følge statistikken forventes levealder for kvinner 81 år som er 5,4 år lenger i forhold til menn som forventes levealder 75,6 år.

“Den minste alderen for å begynne å jobbe er 15 år, var gjennomsnittlig gjenværende levealder 64,4, 61,7 år for menn og 67,1 år for kvinner,” ble det besluttet.